اخبار مهم

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

تعداد آرا:
252
اولین رای:
دوشنبه ، 17 مهر 1385 ، 16:31
آخرین رای:
شنبه ، 31 خرداد 1399 ، 12:59

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

Hits Percent Graph
Linux
151 59.9%
Windows
42 16.7%
FreeBSD
37 14.7%
OpenBSD
12 4.8%
Etc
4 1.6%

شما اينجا هستيد: شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟